Laboratoria

Laboratorium Elektroniki Satelitarnej i Systemów FPGA

Zdjęcie laboratorium
 • opracowywanie nowej generacji procesorów +FPGA dla zastosowań kosmicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii GNSS,
 • testy radiacyjne dla elementów elektronicznych stosowanych w kosmosie,
 • układy zasilania dla systemów i podsystemów satelitarnych,
 • wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań elektronicznych stosowanych na Ziemi w projektach kosmicznych,
 • sprzętowa realizacja inteligentnych systemów sterowania.

Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych

Zdjęcie laboratorium
 • udostępnianie stanowisk testowych podmiotom przygotowującym podsystemy i systemy na pokładach satelitów,
 • świadczenie kompleksowych usług testowania systemów i podsystemów satelitarnych,
 • integracja podsystemów satelitarnych,
 • integracja małych satelitów,
 • wdrożenia systemów kontroli orientacji i orbity satelitów,
 • małe elektryczne silniki korekcyjne dla nano- i mikro-satelitów.

Centrum Przetwarzania i Interpretacji Danych Satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej

Zdjęcie laboratorium
Zdjęcie laboratorium
 • eksploracja i analiza danych z systemów nawigacji satelitarnej (GPS, Galileo) w cywilnych zastosowaniach (transport, logistyka, komunikacja),
 • analiza zagospodarowania terenu pod kątem planowania rozwoju przestrzennego,
 • ocena i aktualizacja dokumentacji planistycznej i kartograficznej na rzecz podmiotów zarządzających,
 • analiza zagospodarowania terenu i pokrycia terenu na rzecz firm prowadzących inwestycje budowlane,
 • analiza i modelowanie stanu zasobów wodnych na terenie regionu oraz ich wykorzystania,
 • analiza i modelowanie zjawisk i procesów środowiskowych,
 • wykorzystanie danych satelitarnych do prowadzenia pomiarów geodezyjnych,
 • analiza i przetwarzanie danych satelitarnych na potrzeby delimitacji obszarów o wskazanej formie użytkowania terenu i innych elementach klasyfikujących,
 • analiza i lokalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dzikich składowisk odpadów,
 • analiza i uzupełnienie modeli przestrzennych terenów miejskich prowadzonych w standardzie CityGML.

Laboratorium Systemów Zrobotyzowanych i Sztucznej Inteligencji

Zdjęcie laboratorium
 • testowanie zrobotyzowanych systemów kosmicznych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji,
 • autonomiczne pojazdy i roboty w ekstremalnych warunkach (kopalnie, prace w pod wodą),
 • programowa realizacja inteligentnych systemów sterowania,
 • badania i wdrożenia zrobotyzowanych systemów nieholonomicznych,
 • systemy wspomagania analizy, projektowania, wdrożenia i testów robotów.

Laboratorium Kryptografii i Przeciwdziałania Cyberzagrożeniom

Zdjęcie laboratorium
 • projektowanie i wdrażanie bezpiecznych systemów przechowywania i przesyłania danych,
 • weryfikacja bezpieczeństwa danych, szczególnie danych wrażliwych,
 • weryfikacja bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

Laboratorium Medycyny Kosmicznej

Zdjęcie laboratorium
 • funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach długotrwałych międzyplanetarnych misji załogowych z fizjologicznymi i patologicznymi stanami organizmu człowieka w warunkach ziemskich,
 • nieinwazyjne monitorowanie czynności układu krwionośnego, dokrewnego, ośrodkowego i autonomicznego układu nerwowego oraz narządu wzroku, słuchu i równowagi w warunkach zaburzonych rytmów okołodobowych,
 • opracowanie działań prewencyjnychwypadków przy pracy i błędów pracowników w obsłudze sprzętu oraz optymalizację organizacji pracy zarówno w przestrzeni kosmicznej jak i na Ziemi
 • diagnozowanie hipotonii ortostatycznej będącej częstą przyczyną upadków powikłanych poważnymi urazami układu szkieletowego,
 • zobiektywizowanie obserwacji interakcji międzyludzkich. Długotrwałe przebywanie organizmu w zamkniętej przestrzeni statku kosmicznego oddziałuje nie tylko na biologiczne, ale również psychiczne i społeczne aspekty zdrowia wg WHO.

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Badań Wytrzymałościowych

Zdjęcie laboratorium
 • badanie właściwości mechanicznych określane metodami badań statycznych (próby rozciągania, ściskania, zginania, skręcania, badania zmęczeniowe etc.),
 • badanie twardości (statyczne i dynamiczne próby twardości, próby zarysowania etc.),
 • badanie właściwości wyznaczanych w próbach udarowych,
 • badanie właściwości wyznaczane na podstawie prób zmęczeniowych: wytrzymałość zmęczeniowych,
 • badanie i analiza struktury oraz składu chemicznego materiałów (analizy jakościowe i ilościowe),
 • badania i analiza powłok,
 • analiza i badania złączy (spawanych, zgrzewanych etc.),
 • analiza wad detali 2D/3D,
 • badania powierzchni – korozja, pęknięcia, wtrącenia,
 • badania grubość warstw na przekroju,
 • pomiary chropowatości,
 • badania elementów konstrukcji i gotowych wyrobów w symulowanym środowisku eksploatacyjnym, włącznie z symulacją w zakresach eksploatacji (w zakresie temperatur od -150 ºC do 350 ºC).