Polityka jakości

Misja
PTK - B+R+I

Misją Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji jest zwiększenie poziomu innowacyjności w województwie lubuskim poprzez rozwój działalności kosmicznej i innej wysokotechnologicznej oraz koordynowanie polityki innowacji opartej o wartości: uczciwość, rzetelność, szacunek i odpowiedzialność.

Polityka jakości

Zobowiązujemy się do:

  • Stałego doskonalenia Ośrodka Innowacji, kompetencji i jakości świadczonych usług;
  • Rozwoju działalności kosmicznej;
  • Dbania o interesy naszych Klientów i stosowanie dobrych praktyk;
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Parku Technologii Kosmicznych B+R+I;
  • Stałego rozwoju polityki innowacyjności zarówno w kraju, ale również na arenie międzynarodowej;
  • Systematyczne wprowadzanie działań odpowiednich do zidentyfikowanych potencjalnych korzyści i zagrożeń.

Plik do pobrania