POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE PARK TECHNOLOGII KOSMICZNYCH

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Park technologii Kosmicznych witryny internetowej www.ptklubuskie.com

Administratorem niniejszej witryny internetowej jest Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze, ul. Antoniego Wysockiego 1, 66-002 Zielona Góra – Nowy Kisielin.

W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony www.ptklubuskie.com w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za jej pośrednictwem, a także w związku ze zbieraniem informacji o aktywności użytkownika w serwisie przedstawiamy poniżej zasady i cele gromadzenia tych informacji oraz przetwarzania danych osobowych.

Zabezpieczenie danych

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (dane użytkowników) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. 

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy.  

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. podejmuje również wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiednich gwarancji w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych przez podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz spółki

Cookies (Ciasteczka)

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową, które gromadzą dane takie jak rodzaj przeglądarki, system operacyjny, odwiedzone strony internetowe, godziny odwiedzin, oglądane treści, oglądane reklamy oraz inne informacje o strumieniu danych. Wykorzystujemy pliki cookie, aby dopasować nasze strony internetowe do Państwa indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają nam także monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym odwiedzane podstrony, liczbę odwiedzających oraz ścieżki ruchu. Obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie konkretnych plików cookie lub ich rodzajów, a także blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. Zależy to od danej przeglądarki internetowej. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi danej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Google Analytycs

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Portale społecznościowe

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (LinkedIn, Meta, X, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzaniem tych profili, w celu informowania użytkowników o aktywnościach Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. oraz promowaniu naszej działalności i inicjatyw. 

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. w następujących celach:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści i gromadzonych na stronie i narzędzi udostępnianych użytkownikom (np. formularz kontaktowy), podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b);
  2. w celu identyfikacji użytkownika jako nadawcy wiadomości oraz obsługi zapytania skierowanego przy użyciu narzędzi udostępnionych na stronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f jeśli chodzi o dane obowiązkowe, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit a tj. na podstawie zgody użytkownika jeśli chodzi o pozostałe dane, które użytkownik przekaże. Przekazanie danych dodatkowych uznajemy za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie;
  3. w celach analitycznych i statystycznych, w zakresie danych gromadzonych poprzez pliki cookies dostarczających informacji i aktywności użytkowników na stronie, podstawą prawną przetwarzania jest art.. 6 ust. 1 lit f RODO tj. uzasadniony interes Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. polegający na poprawie wydajności i działania strony oraz świadczonych usług;
  4. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz możliwości dowodowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f, tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. polegającym na ochronie swoich praw.

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. zapewnia na swojej stronie możliwość skontaktowania się przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych i innych kanałów komunikacji (np. poprzez chat). Skorzystanie w elektronicznych form komunikacji wymaga podania swoich danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielania odpowiedzi na zapytanie. Dlatego część pól w formularzach kontaktowych oznaczona jest jako obowiązkowe. Użytkownik może podać również swoje inne dane, w zakresie szerszym niż pola obowiązkowe w formularzach zamieszczonych na stronie. Podanie takich danych jest całkowicie dobrowolne. 

Okres przetwarzania danych osobowych przez Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane użytkowania przetwarzane są przez czas korzystania ze strony lub prowadzenia korespondencji.

Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane osobowe użytkownika będą niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. W takim przypadku okres przetwarzania danych będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W zakresie w jakim Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. przetwarza dane użytkownika na podstawie zgody, użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Parkiem Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o., co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników mogą one zostać udostępnione zewnętrznym podmiotom w tym przede wszystkim naszym dostawca usług teleinformatycznych, dostawcom serwisu www, portalom społecznościowym, a także naszym właścicielom.

Zastrzegamy sobie również prawo do udostępniania danych właściwym organom i podmiotom uprawnionym do pozyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Parkiem Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o. pod adresem e-mail biuro@ptklubuskie.com. Przechowujemy korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Gwarantujemy, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja zapytania.

Zmiany Polityki Prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Data opublikowania polityki prywatności 29.11.2023.