Struktura

Rada nadzorcza

Przewodniczący   – dr inż. Adam Okniński – Instytut Lotnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wiceprzewodniczący – Rafał Adamczak – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego

Sekretarz – dr Zuzanna Kulińska-Kępa –  Instytut Lotnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Rada naukowa

Przewodniczący – Prof. inż. Zbigniew Kłos – Centrum Badań Kosmicznych PAN

Wiceprzewodniczący – Prof. Stanisław Czaja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. inż. Andrzej Pieczyński – Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Piotr Kułyk – Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prof. Waldemar Sługocki – Uniwersytet Zielonogórski

Prof. Tadeusz Uhl – Akademia Górniczo-Hutnicza

Dr Jarosław Flakowski – Uniwersytet Zielonogórski

Zarząd

Prezes Zarządu – Prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz

Wiceprezes Zarządu – Dr Jerzy Tutaj

Działy

Dyrektor Biura Zarządu – Michał Anczykowski
 
Asystent Biura Zarządu – Katarzyna Gajda
 
Dyrektor Działu Zarządzania infrastrukturą i obsługa laboratoriów – Leszek Urban
 
Dyrektor Działu Projektów Rozwojowych – Justyna Kmietowicz
 
Centrum Badawczo-Rozwojowe JST i NGO  prof. Katarzyna Cheba
 
Koordynator Działu Startupów i ochrony własności intelektualnej – Joanna Kulińska

Doradca Zarządu – Barbara Grzegorczyk

Koordynator Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników i Rady Naukowej – Anna Pszonka

Laboratoria PTK – Radosław Walkowski

Księgowość – Dorota Przybycień
 
Marketing – dr Ievgeniia Golysheva

Inspektor BHP – Jarosław Sołtyszewski

Radca Prawny – Mecenas Robert Kornalewicz
 
Zamówienia publiczne – Tomasz Lebiecki
Zarząd PTK Lubuskie

Rada Nadzorcza i Zarząd PTK