To projekt, którego celem jest swoiste zderzenie, spotkanie się trzech przestrzeni poprzez:

  • przedstawianie aktualnego stanu prac zespołów badawczych jednostek naukowych i badawczych z regionu lubuskiego, Polski i Europy z jednej strony,
  • zaprezentowanie organizacji: przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, które działają w określonych obszarach i branżach (odpowiadających tematom prac badawczych) z drugiej strony,
  • a także wskazanie różnorodnych źródeł finansowania rozwoju wskazanych planów w ramach zawieranych partnerstw i współpracy.

Spotkania będą odbywały na terenie Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji, począwszy od 2024 roku. Harmonogram zostanie przedstawiony na początku 2024 roku.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 kwietnia 2024 roku. Podsumowanie spotkania można znaleźć pod linkiem.

Kolejne spotkanie odbędzie się 20 maja 2024 roku . Szczegóły tego wydarzenia zostaną podane wkrótce na naszej stronie internetowej.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Cheba – k.cheba@ptklubuskie.com