Startupy

Centrum Startupów

To projekt, którego celem jest stworzenie Centrum Start-upów na terenie Parku Technologii Kosmicznych, a także dynamicznego i konkurencyjnego ekosystemu startupów w regionie lubuskim, a przede wszystkim: Wsparcie Rozwoju Start-upów., Kreowanie Ekosystemu Innowacji, Zwiększenie Konkurencyjności Regionu, Rozwój Talentów i Kompetencji, Przyciąganie Kapitału Inwestycyjnego.

Obszary inkubacyjne:

Technologie kosmiczne i satelitarne:
  • robotyka i automatyka; technologie IT i sztuczna inteligencja; metaloznawstwo i materiałoznawstwo; geoinformatyka; sensory i układy pomiarowe oraz nawigacja satelitarna i cyberbezpieczeństwo, medycyna i psychologia w kosmosie.
Technologie dla zielonej transformacji (w znaczeniu optymalizacji gospodarowania i zużycia energii):
  • systemy OZE i komponenty energetyczne, power to grid, wirtualne elektrownie, magazyny energii, klastry energetyczne, wykorzystanie odpadów, generacja energii, recykling, rozwój technologii wodorowych jak również budownictwo energooszczędne i ekologiczne.
Cyfrowe technologie medyczne:
  • systemy informatyczne oraz cyfryzacja procesów i dokumentacji medycznej, aplikacje/ telemedycyna/ urządzenia medyczne i infrastruktura teleinformatyczna oraz zwiększająca bezpieczeństwo IT.

Formularz kontaktowy