Lubuski Klaster Metalowy

16 listopada 2023 roku spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji został członkiem Klastra Metalowego, którego misją jest:
• aktywne wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
• dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjności,
• zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej,
• wypracowywanie wartości dodanej dla przedsiębiorstw współpracujących w ramach klastra.
 
Klaster Metalowy wspiera tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez
aktywną współpracę pomiędzy członkami klastra oraz poprzez współpracę ze sferą
edukacji i sektorem publicznym.
 
Naszym celem jest wyższa specjalizacja regionu.
 
LUBUSKI KLASTER METALOWY, to
Partnerstwo: budujemy dobre relacje pomiędzy podmiotami w klastrze, aktywnie współpracujemy ze sferą edukacji i sektorem publicznym, działamy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu lubuskiego.
Kreatywność: tworzymy nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.
Innowacyjność: dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii, tworzymy wartość dodaną dla przedsiębiorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjności.
Profesjonalizm:  zapewniamy kompetentną obsługę firm adekwatną do potrzeb członków klastra.
Internacjonalizacja:  jesteśmy organizacją zaangażowaną we współpracę międzynarodową.

Podobne wpisy