Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji od listopada 2023 roku jest członkiem Klastra Metalowego, którego misją jest:
• aktywne wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
• dostarczanie wiedzy i promowanie innowacyjności,
• zwiększanie międzynarodowej konkurencyjności branży metalowej,
• wypracowywanie wartości dodanej dla przedsiębiorstw współpracujących
w ramach klastra.
Klaster Metalowy wspiera tworzenie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie poprzez
aktywną współpracę pomiędzy członkami klastra oraz poprzez współpracę ze sferą
edukacji i sektorem publicznym. Naszym celem jest wyższa specjalizacja regionu.
LUBUSKI KLASTER METALOWY, to :
Partnerstwo:
• budujemy dobre relacje pomiędzy podmiotami w klastrze, aktywnie współpracujemy ze sferą
edukacji i sektorem publicznym,
• działamy na rzecz tworzenia przewagi konkurencyjnej klastra, jego podmiotów oraz regionu
lubuskiego.
Kreatywność:
• tworzymy nowe koncepcje i rozwiązania w zakresie transferu wiedzy, badań i zastosowań
innowacyjnych technologii oraz inicjowania wspólnych projektów.
Innowacyjność:
• dokonujemy transferu wiedzy, badań i zastosowań innowacyjnych technologii,
• tworzymy wartość dodaną dla przedsiębiorstw klastra w celu wzrostu ich konkurencyjności.
Profesjonalizm:
• zapewniamy kompetentną obsługę firm adekwatną do potrzeb członków klastra.
Internacjonalizacja:
• jesteśmy organizacją zaangażowaną we współpracę międzynarodową.