Zespół PTK Lubuskie oraz Collegium Polonicum podczas podpisania wniosku

Razem po Horyzont Europa

Spółka PTK – B+R+I wspólnie z Fundacją Collegium Polonicum oraz partnerami z Niemiec, Francji i Hiszpanii składa wniosek do międzynarodowego programu Horyzont Europa na projekt o wartości blisko 20 mln zł na cztery lata. Projekt będzie dotyczył obszaru edukacji i partnerstwa w tym zakresie. Spółka pracuje obecnie nad kilkunastoma projektami mającymi na celu dofinansowanie swojej działalności.

Dr Jerzy Tutaj, Wiceprezes Zarządu PTK B+R+I, i Magdalena Tokarska, Prezes Zarządu Collegium Polonicum
Dr Jerzy Tutaj, Wiceprezes Zarządu PTK B+R+I, i Magdalena Tokarska, Prezes Zarządu Collegium Polonicum

Podobne wpisy