zaproszenie na seminarium 25 kwietnia

Własność intelektualna w kosmosie – zapraszamy na seminarium online

Szanowni Państwo,
25 kwietnia z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (World IP Day) zapraszamy do udziału w seminarium online pt. „Własność intelektualna w kosmosie – podniebne szanse i ziemskie wyzwania”.

Organizatorami są Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa (Uniwersytet Warszawski) oraz Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o. o. w Zielonej Górze.

Prelegentem będzie Pan Ksawery Garapich – radca prawny, compliance manager w firmie Airbus, doktorant w Katedrze Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia (czwartek) na platformie ZOOM w godz. 17.00-19.00. Udział wymaga wcześniejszej rejestracji. 

Dołącz do nas na wyjątkowe seminarium online i zgłęb wiedzę o ochronie własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej. Zarejestruj się już dziś korzystając z tego linku do formularza rejestracyjnego, aby zabezpieczyć swoje miejsce!

World IP Day jest obchodzony 26 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. W ramach IP Day organizowane są m.in. wydarzenia popularyzujące rolę i znaczenie własności intelektualnej we współczesnym świecie.

Wprowadzenie do seminarium:

Sektor kosmiczny staje się coraz bardziej zróżnicowany i opłacalny pod względem komercyjnym, a w działania związane z przestrzenią kosmiczną angażują się nowi gracze i państwa. Statystyki dotyczące zgłoszeń patentowych pokazują, że w ciągu ostatniej dekady liczba patentów związanych z działalnością kosmiczną znacznie wzrosła, w szczególności w dziedzinach zasilania elektrycznego statków kosmicznych, sterowania systemami kosmicznymi i napędów kosmicznych. W szerokim ujęciu technologie kosmiczne obejmują również wyniki badań w środowisku niskiej lub zerowej grawitacjiw dziedzinie fizyki i chemii (produkcja półprzewodników oraz nowych materiałów, takich jak stałe i lekkie pianki metaliczne), a także biologii i medycyny (badania atrofii układu odpornościowego, komórek i mięśni, badania łańcucha sygnalizacyjnego grawitacji w korzeniach roślin).

Seminarium porusza aspekty prawne związane z ochroną własności intelektualnej w sektorze kosmicznym, w szczególności kwestię ochrony patentowej. Omówiona zostanie zasada terytorialności oraz problematyka ochrony wynalazków dokonanych w kosmosie oraz używanych w przestrzeni kosmicznej w kontekście jurysdykcji patentowej oraz zagadnienia tzw. “taniej bandery” (ang. flag of convenience). Głównym punktem odniesienia będą rozwiązania prawne obowiązujące w Polsce, w tym konwencje międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę. Przybliżone zostaną również rozwiązania obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, jako jedynym kraju, który przyjął wyraźne postanowienie dotyczące wynalazków w kosmosie oraz postanowienia umowy międzyrządowej dotyczącej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Aspekty prawnoporównawcze będą stanowić przyczynek do dyskusji nad potrzebą zmian w prawie, w świetle wyzwań związanych z ochroną technologii kosmicznych.

Podobne wpisy