Nowe Laboratorium Kosmiczne w Parku Technologii Kosmicznych

Otwieramy nowe laboratorium „Centrum Kompetencji B+R dla anten o układzie fazowanym” w Parku Technologii Kosmicznych, realizowanego we współpracy z naszym strategicznym partnerem, firmą Radio Bird.

Kluczowy Partner – Radio Bird

Firma Radio Bird, która powstała z zespołu wyspecjalizowanych inżynierów w obszarze wywiadu radioelektronicznego, jest naszym głównym partnerem w tym projekcie. Wraz z poszerzeniem zespołu, zasobów produkcyjnych i liczby prowadzonych badań, firma skupia się obecnie na czterech głównych obszarach: bezzałogowym statku powietrznym DEFENDER, systemie rozpoznania radioelektronicznego SIGINT, antenie nawigacji CRPA oraz systemie komunikacji X-band i SATCOM.

Technologia Anten Fazowanych

Anteny fazowane, będące kluczową technologią naszego laboratorium, umożliwiają dynamiczną zmianę kierunku wysyłania lub odbierania sygnałów bez fizycznego przesuwania anteny. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na precyzyjne sterowanie wiązką sygnału, co jest niezwykle ważne w wielu nowoczesnych technologiach, w tym w telekomunikacji, systemach radarowych, a także w astronomii i badaniach kosmicznych.

Propozycja Wartości dla Regionu i Współpracy

Rozwój tego centrum oferuje szereg korzyści, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, dla lokalnej gospodarki województwa lubuskiego, w tym tworzenie miejsc pracy wysokiej kwalifikacji, stymulację lokalnych mikro- i MŚP, oraz integrację firm branżowych z infrastrukturą Parku. Ponadto, lokalizacja Parku, położona strategicznie między rynkiem Europy Zachodniej a Europy Środkowej i Wschodniej, umożliwia maksymalne wykorzystanie zakupionej aparatury badawczej.

Podobne wpisy