Zarząd PTK oraz zarząd Klastra Metalowego

Nowy Rozdział Współpracy w PTK – Witamy Lubuski Klaster Metalowy

Park Technologii Kosmicznych – Rozwoju, Technologii i Innowacji kontynuuje strategiczną współpracę z Lubuskim Klastrem Metalowym, czego efektem jest umowa podpisana pomiędzy dyrektorem Włodzimierzem Fleischerem oraz Katarzyną Cheby z Zarządu Klastra a Zarządem PTK reprezentowanym przez prof. Marka Banaszkiewicza i dr Jerzego Tutaja. Umowa ta zakłada, że Klaster Metalowy będzie miał swoją siedzibę w Parku, a PTK stanie się strategicznym partnerem klastra. Współpraca ta została zainicjowana 16 listopada, kiedy to Park Technologii Kosmicznych – Rozwoju, Technologii i Innowacji dołączył do Lubuskiego Klastra Metalowego jako członek.

Zarówno Park Technologii Kosmicznych, jak i Lubuski Klaster Metalowy będą wspólnie organizować szereg przedsięwzięć oraz aplikować o środki finansowe na realizację dwóch projektów w ramach programu Horyzont Europa.

Lubuski Klaster Metalowy – Pionier Innowacji i Partnerstwa

Klaster Metalowy odgrywa kluczową rolę w regionie, wspierając współpracę między przedsiębiorstwami, promując innowacyjność i budując międzynarodową konkurencyjność branży metalowej. Działa na rzecz transferu wiedzy, realizacji innowacyjnych technologii i tworzenia wartości dodanej, co przekłada się na wyższą specjalizację i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Jako organizacja zaangażowana w międzynarodową współpracę, Klaster Metalowy wyróżnia się kreatywnością, profesjonalizmem i partnerstwem na rzecz osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dla swoich członków i regionu.

Podobne wpisy