Rozpoczęcie Współpracy między Polską Agencją Kosmiczną a PTK

23 kwietnia w naszym ośrodku miało miejsce przełomowe spotkanie, które zainaugurowało współpracę między Parkiem Technologii Kosmicznych Badań, Innowacji i Rozwoju (PTK) a Polską Agencją Kosmiczną (POLSA). To wydarzenie otworzyło nowy rozdział w działaniach na rzecz rozwoju technologii kosmicznych w Polsce.

Podczas spotkania omówiono szereg inicjatyw, które będą realizowane w ramach tej współpracy. Kluczowym projektem jest utworzenie w PTK siedziby European Space Agency (ESA) hubu, skupiającego się na bezpieczeństwie. Jest to ogromny krok naprzód w naszym zaangażowaniu w międzynarodowe projekty kosmiczne i wzmacnianiu bezpieczeństwa zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Dodatkowo, planowane jest ulokowanie w naszym parku nowej stacji nadawczo-odbiorczej dla satelitów, co znacząco rozszerzy nasze możliwości w zakresie monitorowania i zarządzania infrastrukturą satelitarną.

Ważnym punktem spotkania było również wsparcie Polskiej Agencji Kosmicznej dla naszego projektu budowy satelity. Dzięki tej współpracy PTK zyskuje dostęp do niezbędnych zasobów technicznych i wiedzy eksperckiej, co jest kluczowe dla sukcesu tego ambitnego przedsięwzięcia.

O Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest głównym organem rządowym odpowiedzialnym za koordynowanie krajowych działań związanych z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej w celach cywilnych. Siedziba główna agencji znajduje się w Gdańsku, z dodatkowymi wydziałami w Warszawie i Rzeszowie. POLSA wspiera polskie przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i edukacyjne w rozwoju technologii kosmicznych, promuje innowacje i nowe technologie, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

Podobne wpisy