Lubuskie Forum Innowacji Konferencja Od innowacji regionalnych, globalnych do kosmicznych PTK Lubuskie 13 grudnia 2023

Od innowacji regionalnych, globalnych do kosmicznych

13 grudnia 2023 roku odbyły się Lubuskie Forum Innowacji oraz Konferencja „Od innowacji regionalnych, globalnych do kosmicznych” w Parku Technologii Kosmicznych. W konferencji wzięło udział 130 uczestników. Gośćmi honorowymi byli Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i Wicemarszałek Grzegorz Potęga.

Konferencja była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnego rozwoju, a także wsparcia przedsiębiorstw, samorządów oraz organizacji pozarządowych. 

Wydarzenie zaczęło się zdalnym wykładem wprowadzającym „Współczesne trendy w obszarze innowacji” prof. Marka Michalskiego z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Profesor Michalski podzielił się wiedzą i doświadczeniem na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zdobytego podczas pracy z amerykańskimi i chińskimi start-upami. Prof. Michalski zostaje partnerem Parku w otwarciu i prowadzeniu Centrum Start-upów, który powstanie już niedługo w 2024 roku.

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, dr Jarosław Flakowski, i Prezes Zarządu PTK – B+R+I, prof. Mark Banaszkiewicz, powitali oraz zapoznali gości wydarzenia z działalnością Parku. Marszałek Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński, przestawił Politykę innowacji w regionie lubuskim. Województwo lubuskie znajduje się na ścieżce rozwoju opartego w większym stopniu na działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej, co przyczynia się do unowocześniania gospodarki w tym regionie. Celem Programu Rozwoju Innowacji do roku 2030 będzie zrównoważony rozwój województwa w oparciu o konkurencyjne międzynarodowe ekosystemy Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, wprowadzające nowe, w skali regionalnej i globalnej, produkty i usługi, w tym publiczne w oparciu o współpracę w ramach innowacyjnej helisy. W ramach realizacji działalności innowacyjnej w regionie lubuskim powstał Park Technologii Kosmicznych. 

Na końcu swojego wystąpienia Marszałek Województwa Lubuskiego wręczył podziękowania członkom Lubuskiego Forum Innowacji oraz Rady Ekspertów ds. innowacji, którzy aktywnie uczestniczą w aktualizacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Podczas wydarzenia zostały także przedstawione kierunki rozwoju PTK – B+R+I. Przewodniczący Rady Naukowej PTK – B+R+I Zbigniew Kłos (Centrum Badań Kosmicznych PAN), i Przewodniczący Rady Nadzorczej PTK – B+R+I, dr hab. Adam Okniński (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa), przestawili możliwe kierunki rozwoju Parku w sektorze kosmicznym, między innymi budowę nano-satelity lubuskiego na bazie PTK razem z partnerem HERTZ. 

Justyna Kmietowicz (Dyrektor Działu Rozwoju Projektów PTK – B+R+I), Michał Anczykowski (Dyrektor Biura PTK – B+R+I) oraz dr Jerzy Tutaj (Wiceprezes Zarządu PTK – B+R+I) przedstawili ofertę usług i produktów dla JST i NGO w regionie lubuskim, projekty Parku Technologii Kosmicznych, Plan zarządzania obszarem innowacji w regionie lubuskim na rok 2024 oraz stan prac nad Programem Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Dr Karolina Lipińska (Zastępczyni Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) podzieliła się doświadczeniem województwa pomorskiego w obszarze animacji procesów związanych z rozwojem branż o największym potencjale rozwoju oraz realizacją przyszłego projektu systemowego „Animacja-Integracja-Inkubacja” (w latach 2024-2027). 

Podczas wydarzenia miało również miejsce oficjalne otwarcie Centrum Badawczo Rozwojowe dla samorządów i organizacji pozarządowych (prof. Małgorzata Rutkowska, Politechnika Wrocławska), które ma być kolejnym impulsem integracji instytucjonalnej tych środowisk i tym samym wzmocnieniem ich podmiotowości. Z całą ofertą można zapoznać się na stronie Centrum.

Ostatnim wystąpieniem konferencji była prezentacja dr Zuzanny Kulińskiej-Kępy (Rada Nadzorcza PTK – B+R+I, Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), która przedstawiła założenia Centrum Ochrony Własności Intelektualnej, które powstanie w Parku w 2024 roku. 

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym przy kawie i poczęstunku, a także wycieczką dla chętnych, którzy mieli okazję zobaczyć nowoczesne laboratoria, gdzie już niedługo będą przeprowadzane nowoczesne badania w obszarze technologii kosmicznych i innych domen.

Lubuskie Forum Innowacji oraz Konferencja „Od innowacji regionalnych, globalnych do kosmicznych” w Parku Technologii Kosmicznych były nie tylko platformą do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie innowacji i zarządzania, ale także krokiem w stronę budowy silnego ekosystemu wspierającego rozwój technologii kosmicznych. Wydarzenie zaznaczyło się jako istotny moment w historii Parku, prezentując ambitne plany na przyszłość, w tym nowoczesne inicjatywy, które mają zwiększyć innowacyjność i wpływ regionu lubuskiego na scenę globalną.

Podobne wpisy