Centrum Badawczo Rozwojowe dla JST i NGO będzie:
 
 • Realnie zmieniało, wspierało i dostarczało wiedzę gminie i organizacjom pozarządowym
 • Wprowadzało zarządzanie procesowe, jakościowe i marketingowe oraz informatyzację do organizacji
 • Dostarczało praktycznych rozwiązań i narzędzi optymalizujących koszty funkcjonowania organizacji
 • Stanowiło podstawę pod dalszy rozwój gmin o organizacji pozarządowych w regionie lubuskim
 • Promowało działania gmin i NGO w regionie
 • Promowało integracje urzędu gminy i organizacjami pozarządowymi z mieszkańcami i przedsiębiorcami
 • Standaryzowało dokumenty i procesy zachodzące w organizacji
 • Wspierało proinnowacyjne i proekologiczne działania organizacji
 • Wyróżniało gminy i organizacje pozarządowe w regionie lubuskim na tle innych gmin w Polsce
CELE FUNKCJONOWANIA CENTRUM BADAWCZO – ROZWOJOWEGO DLA JST i NGO:
 
 1. Stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania środków zewnętrznych, przede wszystkim europejskich poza polityką spójności.
 2. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności zarządzania.