Współpraca na rzecz przyszłości: Park Technologii Kosmicznych i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca na rzecz przyszłości: Park Technologii Kosmicznych i Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego

Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji podpisał umowę współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego