Lubuskie Forum Innowacji: Kolejne Spotkanie – 14 Czerwca 2024

14 czerwca 2024 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się kolejne spotkanie Lubuskiego Forum Innowacji. W ramach zebrania przedstawiona została zaktualizowana diagnoza innowacyjności regionu, będąca elementem przygotowywanego Programu Rozwoju Innowacyjności (PRI) Województwa Lubuskiego. Omówiono również plan działań na najbliższy rok oraz postęp w wdrażaniu akredytacji regionalnych dla ośrodków innowacji w regionie.

Dr hab. Katarzyna Cheba, ekspert Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji, zaprezentowała wyniki najnowszej diagnozy innowacyjności województwa. Z kolei Wicemarszałek Grzegorz Potęga przedstawił nowego Dyrektora Departamentu Gospodarki i Rozwoju, prof. Sebastiana Saniuka, oraz wręczył decyzje o przyznaniu akredytacji regionalnych instytucjom takim jak:

  • Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.,
  • Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.,
  • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Park Technologiczny Interior,
  • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.,
  • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Ponadto, na członków Lubuskiego Forum Innowacji powołano sześć nowych osób, w tym Justynę Kmietowicz, Dyrektora Działu Rozwoju Projektów w naszym Parku.

Lubuskie Forum Innowacji, działające przy Marszałku Województwa Lubuskiego, pełni funkcję organu doradczego i konsultacyjnego, wspierając samorząd województwa oraz lokalne przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje w tworzeniu i wdrażaniu innowacji.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: lubuskie.pl

 

Podobne wpisy