Pierwsza Konferencja „BB-L Interconnection – Wspólna Wizja Obszaru Powiązań”

13 czerwca 2024 roku, w przestrzeniach Parku Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji w Zielonej Górze, miała miejsce inauguracyjna konferencja projektu „BB-L Interconnection – Wspólna Wizja Obszaru Powiązań”. Wydarzenie to, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zainaugurowało serię działań w ramach Programu Współpracy INTERREG VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027.

Celem projektu jest rozwijanie współpracy administracyjnej oraz utrzymywanie trwałych struktur współpracy, które przyczynią się do tworzenia wspólnej wizji przyszłości dla obszaru Brandenburgii i Lubuskiego. Podczas konferencji skupiono się na diagnozie terytorialnej oraz wspólnych rozwiązaniach w zakresie przestrzennych skutków transformacji energetycznej.

Gości powitali:

  • Pan Jacek Urbański, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
  • Pani Manuela Hahn, Dyrektor Wspólnego Departamentu Planowania Krajowego Berlin-Brandenburgia,
  • Pan Prof. Ludger Gailing, Kierownik Zakładu Planowania Regionalnego Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) Cottbus-Senftenberg.

Na konferencji Pan Jacek Urbański zaprezentował skład nowo powołanej BB-L Grupy Ekspertów, która będzie doradzać w zakresie sporządzania diagnoz terytorialnych oraz opracowywania ekspertyz dotyczących transformacji energetycznej i policentrycznej struktury osadniczej.

Prezentacje projektu i jego celów przedstawił Cezary Wysocki, Koordynator Projektu. Następnie omówiono szczegółowe działania projektowe, które będą prowadzone pod kierownictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz partnerów z Niemiec.

Szczególnie interesujące były wystąpienia członków Grupy Eksperckiej, którzy omówili między innymi potencjał turystyczny regionu, sytuację społeczno-demograficzną oraz wyzwania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Park Technologii Kosmicznych był dumny z możliwości gościenia tak ważnego wydarzenia, które przyczynia się do wzmacniania współpracy transgranicznej i promuje dalszy rozwój technologiczny i społeczny naszego regionu.

Podobne wpisy