Posiedzenie Zarządu PTK oraz Przedstawicieli UMWL

Park Technologii Kosmicznych musi wejść na orbitę

Zgromadzeni eksperci, w tym marszałek województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński, oraz dyrektor departamentu rozwoju i innowacji UMWL, dr Jarosław Flakowski, a także czołowe postaci PTK, przedstawili ambitne plany, ukazując potencjał współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną oraz udział w narodowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

W trakcie seminarium zaprezentowano strategię rozwoju i model biznesowy Parku. Dyrektor Działu rozwoju projektów, Justyna Kmietowicz, przedstawiła projekty planowane do złożenia w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektów transgranicznych, prac badawczo-rozwojowych oraz współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, a także w ramach programu Horyzont Europa. Uczesticy seminarium dyskutowali również o kierunkach rozwoju PTK.

W poniedziałkowym seminarium także udział wzięli: prezes zarządu spółki prof. Marek Banaszkiewicz, wiceprezes dr Jerzy Tutaj, dyrektor gabinetu zarządu Michał Anczykowski oraz były poseł Bogusław Wontor .

A już 6 lutego odbędą się warsztaty strategiczne pt. „Aktualizacja Programu rozwoju innowacji województwa lubuskiego 2030” w trybie online, gdzie omówione i przedyskutowane zostaną pytania dotyczące stanu prac nad aktualizacją Programu, przedstawienia projektu mapy drogowej (projektów), a także Analizy SWOT dla poszczególnych regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w rozwój potencjału naszego regionu.

Podobne wpisy