• Opracowywanie strategii rozwoju
  • Opracowywanie strategii marketingowych/planów marketingowych
  • Szkolenia w zakresie: komunikacji, e-marketingu, zarządzania strategicznego, zarządzania zespołem, zarządzania procesem, zarządzania zmianą, architektury biznesowej organizacji
  • Audyty w zakresie: komunikacji, informatyki, marketingu
  • Konferencje w zakresie: zarządzania, e-marketingu, komunikacji, architektury biznesowej przedsiębiorstwa
  • Tworzenie oraz prowadzenie sieci, partnerstw, klastrów
  • Raporty o stanie JST za dany rok
  • Gminne Programy Rewitalizacji
  • Usługi w obszarze Ochrony Własności Intelektualnej