Jerzy Tutaj, Wiceprezes PTK,Anna Bazan-Krzywoszańska, Dziekan wydziału UZ

Współpraca na rzecz innowacji: Park Technologii Kosmicznych i Uniwersytet Zielonogórski

Od samego początku naszej działalności, Park Technologii Kosmicznych utrzymuje owocną współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim, a szczególnie z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, którym kieruje dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ. Nasze wspólne działania skupiają się na wzajemnym wsparciu inicjatyw, które mają na celu rozwój naukowy i technologiczny.

W bieżącym roku planujemy składanie wniosków o finansowanie szerokiego zakresu projektów, obejmujących między innymi rozwój technologii fotogrametrycznych, modelowanie przestrzeni trójwymiarowych z wykorzystaniem skanowania lotniczego i naziemnego, a także wykorzystanie zdjęć satelitarnych w celach badawczych. Ponadto, zamierzamy zainicjować projekty związane z zarządzaniem energią i środowiskiem w obszarach miejskich oraz w przemyśle. Te działania wpisują się w nasze starania o utworzenie centrum kompetencji i zarządzania projektami w ramach programu Horyzont Europa.

W lutym, na terenie naszego Parku, miał miejsce wyjątkowy event – konferencja SatGisPlan 2024. Było to już drugie spotkanie tego typu, które zgromadziło entuzjastów, naukowców, i studentów z dziedziny geoinformatyki i technik satelitarnych. Konferencja stała się okazją do prezentacji wyników prac dyplomowych realizowanych przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także w ramach współpracy z innymi wydziałami i przedsiębiorstwami. Spotkanie to potwierdziło znaczenie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii GIS, otwierając nowe perspektywy dla rozwoju nauki i technologii.

Od lutego studenci Wydziału mają również możliwość odbywania praktyk w naszym Parku, co jest doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i doświadczenia.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z naszej współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Wierzymy, że jest to fundament długotrwałego partnerstwa, które przyniesie korzyści obu stronom oraz przyczyni się do rozwoju nauki i technologii.

Podobne wpisy